Üyelik Sözleşmesi


İşbu sözleşme, şirket merkezi Savaş Caddesi Karadal Sok. No:22 Merter Güngören İstanbul adresinde mukim Novastore Hazır Giyim ve Mağazacılık A.Ş (bundan sonra “Hemington” olarak anılacaktır) ile www.hemington.com.tr internet sitesi (“site”) üyesi (“üye”) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir. Üye, sitede kayıt işlemlerini tamamlayıp, e-posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, e-posta adresini ve şifresini girerek siteyi kullanmaya başlayabilir. Bu üyelik sözleşmesinin kurulması için, istenilen üyelik bilgilerini ve tespit edeceğiniz şifreyi girmeniz, belirtilen onay ve/veya izinleri vererek [Üye Ol] v.b. butonuna basmanız yeterlidir. Zorunlu bilgileri eksiksiz ve hatasız girmenizi özellikle rica ederiz.


Sözleşme'nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, sözleşmeyi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.


Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

1.1 Hemington.com.tr, siteye üye olan herkesin kullanımına açık bir sitedir. Site üzerinden verilen hizmetler ücretsizdir.

1.2 Üye, siteyi kullanımında, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.3 Üye, sitede sunulan hizmetlerden yararlanırken yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla site üzerinde işlem yapabilir. Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her kullanıcı ve her üye, Hemington ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı ve üyelerin site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Hemington'nun doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

1.4.Üyelere, Hemington tarafından verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan üye sorumludur. Aynı şekilde, üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir.

1.5 Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

1.6 Sitede ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler üyeye aittir.

1.7 Üye, bilgilerinde değişiklik olduğunda, bunu iletişim bilgilerim kısmından düzenlemekle yükümlüdür. Bütün iletişim e-posta üzerinden sağlandığı için, gerekli değişikliği bildirmediği taktirde bütün sorumluluk üyeye aittir.

1.8 Üye dilediği zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Üyeliğinizi sonlandırdıktan sonra sitemiz ile tüm ilişkiniz kesilmiş olacaktır. Üyeliğinizi sonlandırmak için üye girişi yaptıktan sonra iletişim bilgileri sayfamızdan talebinizi iletmelisiniz.


Hemington’un Hak ve Yükümlülükleri

2.1 Üye ahlak dışı mesajlar gönderir veya yorum yazarsa, sahtekarlık girişiminde bulunursa, sisteme veya Hemington ismine zarar vermeye yönelik girişimde bulunduysa üyelik tarafımızdan iptal edilir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda; üyenin, siteyi kullanımında veya alışverişte, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda üyeliği iptal edilecektir.

2.2 Hemington, sitenin kullanımı süresince işbu sözleşmede belirtilen gizlilik politikasına uygun hareket edecektir. Bununla birlikte Hemington, kanuni olarak saklaması gereken üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür.

2.3 Üyelerin çeşitli bilgileri (kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri) istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Üyelere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

2.4 Hemington ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kayıt, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nın öngördüğü koşullara tabi olarak Hemington tarafından tutulabilecektir; ancak Hemington söz konusu kayıtları üyelik sona erdiği andan itibaren silmekte serbesttir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. Ancak üyenin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı saklıdır.

2.5 Hemington, işbu sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, sözleşme süresince veya sözleşmenin hitamından sonra dahi, bu bilgileri anonimleştirmek şartıyla kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

2.6 Hemington, üyenin Sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı bilgileri yasal zorunluluklar ve belirtilen durumlar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder. Üyenin, sitenin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Hemington, ilgili üyenin kişisel bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.


Sözleşme’nin Devri, Kapsamı, Süresi ve Yürürlük

3.1 Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır.

3.2 Üyeliği iptal etme veya silme işlemi için üye girişi yaptıktan sonra iletişim bilgileri sayfamızdan talebinizi iletmelisiniz.

3.3 Hemington taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede tek taraflı değişiklikler yapabilir. Hemington’un, sitenin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, sitede yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Hemington gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte sitede yayınlayacak, e-posta yoluyla üyeye bildirilecektir. Güncellenmiş üyelik şartları, sitede yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, sitenin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır.


Genel Hükümler

4.1 Üyenin Hemington’a bildirdiği e-posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

4.2 Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.


İşbu sözleşme, şirket merkezi Savaş Caddesi Karadal Sok. No:22 Merter Güngören İstanbul adresinde mukim Novastore Hazır Giyim ve Mağazacılık A.Ş (bundan sonra “Hemington” olarak anılacaktır) ile www.hemington.com.tr internet sitesi (“site”) üyesi (“üye”) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir. Üye, sitede kayıt işlemlerini tamamlayıp, e-posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, e-posta adresini ve şifresini girerek siteyi kullanmaya başlayabilir. Bu üyelik sözleşmesinin kurulması için, istenilen üyelik bilgilerini ve tespit edeceğiniz şifreyi girmeniz, belirtilen onay ve/veya izinleri vererek [Üye Ol] v.b. butonuna basmanız yeterlidir. Zorunlu bilgileri eksiksiz ve hatasız girmenizi özellikle rica ederiz.


Sözleşme'nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, sözleşmeyi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.


Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

1.1 Hemington.com.tr, siteye üye olan herkesin kullanımına açık bir sitedir. Site üzerinden verilen hizmetler ücretsizdir.

1.2 Üye, siteyi kullanımında, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.3 Üye, sitede sunulan hizmetlerden yararlanırken yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla site üzerinde işlem yapabilir. Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her kullanıcı ve her üye, Hemington ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı ve üyelerin site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Hemington'nun doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

1.4.Üyelere, Hemington tarafından verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan üye sorumludur. Aynı şekilde, üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir.

1.5 Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

1.6 Sitede ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler üyeye aittir.

1.7 Üye, bilgilerinde değişiklik olduğunda, bunu iletişim bilgilerim kısmından düzenlemekle yükümlüdür. Bütün iletişim e-posta üzerinden sağlandığı için, gerekli değişikliği bildirmediği taktirde bütün sorumluluk üyeye aittir.

1.8 Üye dilediği zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Üyeliğinizi sonlandırdıktan sonra sitemiz ile tüm ilişkiniz kesilmiş olacaktır. Üyeliğinizi sonlandırmak için üye girişi yaptıktan sonra iletişim bilgileri sayfamızdan talebinizi iletmelisiniz.


Hemington’un Hak ve Yükümlülükleri

2.1 Üye ahlak dışı mesajlar gönderir veya yorum yazarsa, sahtekarlık girişiminde bulunursa, sisteme veya Hemington ismine zarar vermeye yönelik girişimde bulunduysa üyelik tarafımızdan iptal edilir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda; üyenin, siteyi kullanımında veya alışverişte, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda üyeliği iptal edilecektir.

2.2 Hemington, sitenin kullanımı süresince işbu sözleşmede belirtilen gizlilik politikasına uygun hareket edecektir. Bununla birlikte Hemington, kanuni olarak saklaması gereken üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür.

2.3 Üyelerin çeşitli bilgileri (kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri) istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Üyelere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

2.4 Hemington ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kayıt, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nın öngördüğü koşullara tabi olarak Hemington tarafından tutulabilecektir; ancak Hemington söz konusu kayıtları üyelik sona erdiği andan itibaren silmekte serbesttir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. Ancak üyenin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı saklıdır.

2.5 Hemington, işbu sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, sözleşme süresince veya sözleşmenin hitamından sonra dahi, bu bilgileri anonimleştirmek şartıyla kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

2.6 Hemington, üyenin Sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı bilgileri yasal zorunluluklar ve belirtilen durumlar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder. Üyenin, sitenin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Hemington, ilgili üyenin kişisel bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.


Sözleşme’nin Devri, Kapsamı, Süresi ve Yürürlük

3.1 Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır.

3.2 Üyeliği iptal etme veya silme işlemi için üye girişi yaptıktan sonra iletişim bilgileri sayfamızdan talebinizi iletmelisiniz.

3.3 Hemington taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede tek taraflı değişiklikler yapabilir. Hemington’un, sitenin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, sitede yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Hemington gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte sitede yayınlayacak, e-posta yoluyla üyeye bildirilecektir. Güncellenmiş üyelik şartları, sitede yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, sitenin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır.


Genel Hükümler

4.1 Üyenin Hemington’a bildirdiği e-posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

4.2 Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Üyelik Sözleşmesi


İşbu sözleşme, şirket merkezi Savaş Caddesi Karadal Sok. No:22 Merter Güngören İstanbul adresinde mukim Novastore Hazır Giyim ve Mağazacılık A.Ş (bundan sonra “Hemington” olarak anılacaktır) ile www.hemington.com.tr internet sitesi (“site”) üyesi (“üye”) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir. Üye, sitede kayıt işlemlerini tamamlayıp, e-posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, e-posta adresini ve şifresini girerek siteyi kullanmaya başlayabilir. Bu üyelik sözleşmesinin kurulması için, istenilen üyelik bilgilerini ve tespit edeceğiniz şifreyi girmeniz, belirtilen onay ve/veya izinleri vererek [Üye Ol] v.b. butonuna basmanız yeterlidir. Zorunlu bilgileri eksiksiz ve hatasız girmenizi özellikle rica ederiz.


Sözleşme'nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, sözleşmeyi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.


Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

1.1 Hemington.com.tr, siteye üye olan herkesin kullanımına açık bir sitedir. Site üzerinden verilen hizmetler ücretsizdir.

1.2 Üye, siteyi kullanımında, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.3 Üye, sitede sunulan hizmetlerden yararlanırken yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla site üzerinde işlem yapabilir. Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her kullanıcı ve her üye, Hemington ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı ve üyelerin site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Hemington'nun doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

1.4.Üyelere, Hemington tarafından verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan üye sorumludur. Aynı şekilde, üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir.

1.5 Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

1.6 Sitede ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler üyeye aittir.

1.7 Üye, bilgilerinde değişiklik olduğunda, bunu iletişim bilgilerim kısmından düzenlemekle yükümlüdür. Bütün iletişim e-posta üzerinden sağlandığı için, gerekli değişikliği bildirmediği taktirde bütün sorumluluk üyeye aittir.

1.8 Üye dilediği zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Üyeliğinizi sonlandırdıktan sonra sitemiz ile tüm ilişkiniz kesilmiş olacaktır. Üyeliğinizi sonlandırmak için üye girişi yaptıktan sonra iletişim bilgileri sayfamızdan talebinizi iletmelisiniz.


Hemington’un Hak ve Yükümlülükleri

2.1 Üye ahlak dışı mesajlar gönderir veya yorum yazarsa, sahtekarlık girişiminde bulunursa, sisteme veya Hemington ismine zarar vermeye yönelik girişimde bulunduysa üyelik tarafımızdan iptal edilir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda; üyenin, siteyi kullanımında veya alışverişte, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda üyeliği iptal edilecektir.

2.2 Hemington, sitenin kullanımı süresince işbu sözleşmede belirtilen gizlilik politikasına uygun hareket edecektir. Bununla birlikte Hemington, kanuni olarak saklaması gereken üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür.

2.3 Üyelerin çeşitli bilgileri (kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri) istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Üyelere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

2.4 Hemington ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kayıt, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nın öngördüğü koşullara tabi olarak Hemington tarafından tutulabilecektir; ancak Hemington söz konusu kayıtları üyelik sona erdiği andan itibaren silmekte serbesttir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. Ancak üyenin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı saklıdır.

2.5 Hemington, işbu sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, sözleşme süresince veya sözleşmenin hitamından sonra dahi, bu bilgileri anonimleştirmek şartıyla kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

2.6 Hemington, üyenin Sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı bilgileri yasal zorunluluklar ve belirtilen durumlar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder. Üyenin, sitenin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Hemington, ilgili üyenin kişisel bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.


Sözleşme’nin Devri, Kapsamı, Süresi ve Yürürlük

3.1 Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır.

3.2 Üyeliği iptal etme veya silme işlemi için üye girişi yaptıktan sonra iletişim bilgileri sayfamızdan talebinizi iletmelisiniz.

3.3 Hemington taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede tek taraflı değişiklikler yapabilir. Hemington’un, sitenin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, sitede yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Hemington gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte sitede yayınlayacak, e-posta yoluyla üyeye bildirilecektir. Güncellenmiş üyelik şartları, sitede yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, sitenin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır.


Genel Hükümler

4.1 Üyenin Hemington’a bildirdiği e-posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

4.2 Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.


İşbu sözleşme, şirket merkezi Savaş Caddesi Karadal Sok. No:22 Merter Güngören İstanbul adresinde mukim Novastore Hazır Giyim ve Mağazacılık A.Ş (bundan sonra “Hemington” olarak anılacaktır) ile www.hemington.com.tr internet sitesi (“site”) üyesi (“üye”) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir. Üye, sitede kayıt işlemlerini tamamlayıp, e-posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, e-posta adresini ve şifresini girerek siteyi kullanmaya başlayabilir. Bu üyelik sözleşmesinin kurulması için, istenilen üyelik bilgilerini ve tespit edeceğiniz şifreyi girmeniz, belirtilen onay ve/veya izinleri vererek [Üye Ol] v.b. butonuna basmanız yeterlidir. Zorunlu bilgileri eksiksiz ve hatasız girmenizi özellikle rica ederiz.


Sözleşme'nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, sözleşmeyi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.


Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

1.1 Hemington.com.tr, siteye üye olan herkesin kullanımına açık bir sitedir. Site üzerinden verilen hizmetler ücretsizdir.

1.2 Üye, siteyi kullanımında, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.3 Üye, sitede sunulan hizmetlerden yararlanırken yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla site üzerinde işlem yapabilir. Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her kullanıcı ve her üye, Hemington ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı ve üyelerin site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Hemington'nun doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

1.4.Üyelere, Hemington tarafından verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan üye sorumludur. Aynı şekilde, üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir.

1.5 Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

1.6 Sitede ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler üyeye aittir.

1.7 Üye, bilgilerinde değişiklik olduğunda, bunu iletişim bilgilerim kısmından düzenlemekle yükümlüdür. Bütün iletişim e-posta üzerinden sağlandığı için, gerekli değişikliği bildirmediği taktirde bütün sorumluluk üyeye aittir.

1.8 Üye dilediği zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Üyeliğinizi sonlandırdıktan sonra sitemiz ile tüm ilişkiniz kesilmiş olacaktır. Üyeliğinizi sonlandırmak için üye girişi yaptıktan sonra iletişim bilgileri sayfamızdan talebinizi iletmelisiniz.


Hemington’un Hak ve Yükümlülükleri

2.1 Üye ahlak dışı mesajlar gönderir veya yorum yazarsa, sahtekarlık girişiminde bulunursa, sisteme veya Hemington ismine zarar vermeye yönelik girişimde bulunduysa üyelik tarafımızdan iptal edilir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda; üyenin, siteyi kullanımında veya alışverişte, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda üyeliği iptal edilecektir.

2.2 Hemington, sitenin kullanımı süresince işbu sözleşmede belirtilen gizlilik politikasına uygun hareket edecektir. Bununla birlikte Hemington, kanuni olarak saklaması gereken üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür.

2.3 Üyelerin çeşitli bilgileri (kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri) istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Üyelere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

2.4 Hemington ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kayıt, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nın öngördüğü koşullara tabi olarak Hemington tarafından tutulabilecektir; ancak Hemington söz konusu kayıtları üyelik sona erdiği andan itibaren silmekte serbesttir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. Ancak üyenin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı saklıdır.

2.5 Hemington, işbu sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, sözleşme süresince veya sözleşmenin hitamından sonra dahi, bu bilgileri anonimleştirmek şartıyla kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

2.6 Hemington, üyenin Sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı bilgileri yasal zorunluluklar ve belirtilen durumlar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder. Üyenin, sitenin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Hemington, ilgili üyenin kişisel bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.


Sözleşme’nin Devri, Kapsamı, Süresi ve Yürürlük

3.1 Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır.

3.2 Üyeliği iptal etme veya silme işlemi için üye girişi yaptıktan sonra iletişim bilgileri sayfamızdan talebinizi iletmelisiniz.

3.3 Hemington taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede tek taraflı değişiklikler yapabilir. Hemington’un, sitenin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, sitede yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Hemington gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte sitede yayınlayacak, e-posta yoluyla üyeye bildirilecektir. Güncellenmiş üyelik şartları, sitede yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, sitenin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır.


Genel Hükümler

4.1 Üyenin Hemington’a bildirdiği e-posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

4.2 Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.